Vartin puolustusvarustukset

Vartissa, Rialansuon länsipuolella sijaitsee neljäosainen valli, jota pidetään Suomen sodan aikaisena. Vallit ovat pituudeltaan 65-100 metriä pitkiä, enimmillään 5 metriä leveitä ja noin 2 metriä korkeita. Vallit muodostavat suojan suoalueen välissä olevaan kangasmaastoon.

Lisätietoja Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunasta

Koordinaatit Lat: 64,79586440° Lon: 24,94751596°

Lähellä osoitetta: Vartintie 498, 92340 Siikajoki.